Untitled Document
Doradztwo w nieruchomościach
  • Wykonywanie analiz w celu określenia opłacalności inwestowania
  • Prowadzenie procedury zmiany przeznaczenia nieruchomości.
  • Prowadzenie procedur odszkodowawczych za nieruchomości utracone w wyniku podziału , zajętych pod drogi, wywłaszczanych, z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, z tytułu ustanowienia służebności przesyłu służebności gruntowej itp.
  • Dokonywanie analiz stanu prawnego nieruchomości i opracowywanie opinii dotyczących możliwości regulacji tego stanu.
  • Doradztwo oraz prowadzenie postępowań związanych z przekształceniami własnościowymi lokali (wyodrębnień lokali).