Untitled Document
Geodezja
  • Mapy do celów projektowych pod budowę budynków mieszkalnych, przemysłowych, inwestycje liniowe (postać analogowa, numeryczna)
  • Tyczenia budynków, działek, obiektów liniowych, sieci infrastruktury technicznej
  • Inwentaryzacje powykonawcze budynków, obiektów liniowych, sieci infrastruktury technicznej
  • Podziały nieruchomości, przeprowadzanie pełnej procedury podziału na podstawie upoważnienia
  • Rozgraniczenia nieruchomości
  • Uzgodnienia projektów w ZUDP
  • Obsługa geodezyjna budowy obiektów usługowych i przemysłowych: tyczenia, obsługa montażu, badanie pionowości konstrukcji, osiadań, odkształceń i przemieszczeń
  • Obsługa geodezyjna inwestycji drogowych i mostowych (tyczenia, obsługa montażu, inwentaryzacje)