Untitled Document
Obsługa inwestycji
  • Prace koordynacyjne w zakresie projektowania i przygotowania inwestycji
  • Wykonywanie analiz w celu określenia opłacalności inwestowania
  • Poszukiwanie trenów pod określone inwestycje
  • Przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z opracowaniem kosztorysów projektowo – budowlanych
  • Wykonywanie badań geotechnicznych.
  • Wykonanie projektów architektoniczno-budowlanych wraz z projektami i uzgodnieniami branżowymi.
  • Prowadzenie procedury uzyskania pozwolenia na budowę.
  • Pełna obsługa geodezyjna (inwestorska i wykonawcza) budowy.
  • Pozyskiwanie wszelkich niezbędnych zezwoleń ( wycinka drzew, zgoda na wejście w teren właściciela lub zarządcy).
  • Prowadzenie procedury oddania obiektu do użytkowania.