Untitled Document
Architektura i budownictwo
 • Wykonywanie projektów na indywidualne zamówienie (wszystkich rodzajów inwestycji: biura, warsztaty, hale przemysłowe, magazynowe, obiekty produkcyjne, domy mieszkalne i użyteczności publicznej, małe obiekty sportowe, obiekty małej architektury, projekty ogrodzeń i inne)
 • Sprzedaż projektów gotowych, adaptacje, dokonywanie zmian (w zakresie udzielanej zgody autora) wraz z przygotowaniem dokumentacji do pozwolenia na budowę
 • Projektowanie urbanistyczne (w zakresie przygotowania koncepcji zagospodarowania nieruchomości do uzyskania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu)
 • Wykonywanie planów zagospodarowania wraz z adaptacją gotowego projektu do warunków miejscowych i przygotowaniem dokumentacji do pozwolenia na budowę
 • Uzgodnienia branżowe projektów w instytucjach typu: Sanepid, BHP, P. Pożarowe, zarządcy dróg, zakład energetyczny, wodociągi i kanalizacja, zakłady gazownicze, ochrona środowiska w zakresie prawa wodnego
 • Przygotowanie pełnej dokumentacji w zakresie wyłączenia z produkcji rolnej i leśnej inwestycji przemysłowych, biurowych, mieszkaniowych i innych
 • Wykonywanie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej zamiennej w celu rozbudowy, legalizacji samowoli budowlanej lub oddania do użytkowania.
 • Przeprowadzanie procedury zmiany sposobu użytkowania obiektów
 • Opiniowanie obiektów pod względem techniczno - budowlanym (opinie architektoniczne i konstrukcyjne)
 • Przeprowadzenie procedury odbioru budynków mieszkalnych i innych obiektów
 • Przygotowywanie dokumentacji (uproszczona inwentaryzacja architektoniczna, analiza stanów prawnych) do wyodrębnień lokali w obiektach wielolokalowych (przekształcenia własnościowe)
 • Wykonywanie projektów wjazdów wraz z uzgodnieniami.
 • Nadzory budowlane